Bezwaar maken tegen de reactie van Keolis Nederland

Als wij als vervoerder niet binnen de vastgestelde termijnen hebben geantwoord of als je niet tevreden bent met het antwoord, dan kan je met je klacht bij vier instanties terecht:

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer
Vanaf 1 januari 2023 kan je terecht bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer met klachten waar je met de betreffende vervoerder niet uit komt. Voorheen waren deze taken organisatorisch ondergebracht bij de OV Ombudsman.

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoon: 0900 – 81 02

De Geschillencommissie openbaar vervoer
Postbus 90600
2509 LP te Den Haag

Telefoon: 070 – 310 53 10

Het klachtengeld bij de geschillencommissie openbaar vervoer bedraagt € 25,00. De vervoerder moet je het klachtengeld (deels) vergoeden indien je (deels) in het gelijk wordt gesteld.

De Civiele Rechter
Als jij je klacht wilt voorleggen aan de civiele rechter moet je er wel rekening mee houden dat daar kosten aan zijn verbonden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 1511
3500 BM te Utrecht

Telefoon: 088 – 489 00 00