Als u de boete niet betaalt

Keolis Nederland doet aangifte bij het openbaar ministerie wanneer je op dag 28 nog niet of onvolledig hebt betaald. Je bent wettelijk in overtreding in verband met het plegen van een strafbaar feit; zwartrijden. Het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) stuurt daarop de bekeuring voor het proces-verbaal.

Keolis Nederland heeft echter daarnaast nog een ritprijs en verhoging(en) te ontvangen. Het betreffende dossier wordt overgedragen aan Betalis BV om zorg te dragen dat Keolis Nederland dit bedrag betaald krijgt.